وبلاگ

اصول اولیه کوه نوردی

اصول اوليه کوهنوردی

استفاده از کوهستان و طبيعت زيبايش و لذت بردن از آن نياز به رعايت اصول و مقرراتی دارد که رعايت هر يک از آنها در تندرستی و سلامتی کوهنورد بسيار موثر است:

۱- هرگز تنها به کوه نرويد.

۲- از مسیرهای عمومی و علامت گذاری شده حرکت نماييد.

۳- به خانواده، دوستان، قرارگاهها، و پناهگاهها مسير کوه پيمايی خود را اطلاع دهيد و پس از بازگشت نيز به تمامی کسانی که اطلاع داده ايد خبر بازگشت خود را اعلام نماييد.

۴- صعود خود را صبح زود آغاز کنيد. هميشه طوری برنامه ریزی کنيد که وقت اضافی برای استراحت، بازگشت و حوادث پيش بينی نشده داشته باشيد.


۵- وضعيت هوا را به طور دائم در نظر داشته باشيد.

۶- برنامه و زمان بندی دقیقی برای کوه پيمايی تنظيم نماييد.

۷- هميشه يک سوت و يک چراغ قوه به همراه داشته باشيد.

۸- قبل از آغاز برنامه اطمينان حاصل نماييد که کليه امکانات لازم برای کوه پيمايی را به همراه داريد.

۹- هرگز از ساک و کيف به جای کوله پشتی استفاده نکنيد.

۱۰-  قدم ها را با مکث برداريد و در شيبهای تند روی هر پا اندکی استراحت نماييد.

 

۱۱- کفش و لباس مناسب فصل را بپوشيد و هميشه لباس اضافی نيز به همراه داشته باشيد.

۱۲- اگر برنامه شب ماني داريد قبل از تاريک شدن هوا اقدام به برپایی چادر و کمپ نماييد.

۱۳- هميشه يک کيف کمکهای اوليه همراه خود داشته باشيد.

۱۴- يک کيسه کوچک زباله در کوله پشتی خود داشته باشيد و فراموش نکنيد که کوه هميشه بايد تميز باشد تا قابل استفاده مجدد برای شما و ديگران باشد.

با يک قدم دم و با قدم ديگر بازدم را انجام دهيد، فراموش نکنيد که تنفس را از راه بينی انجام دهيد و در شيبهای تند با هر قدم يک دم و يک بازدم انجام دهيد.


۱۵- طول و سختی مسير صعود براساس توانایی ضعيف ترين فرد گروه انتخاب شود.

۱۶- افراد گروه در يک برنامه کوه پيمايی بايد از آمادگی جسمانی و روانی مناسب برخوردار باشند.

۱۷- افراد گروه نبايد اختلاف سنی زیادی با هم داشته باشند و تا اندازه ای يکدل و هم سليقه و هم اخلاق باشند.

۱۸- هر گروه حداقل بايد يک مربی درجه(۳) کوه پيمايی به همراه خود داشته باشد.

۱۹- در مسیرهای برفی، از سرخوردن بدون کنترل خودداری نماييد.


۲۰- اگر مشکلی پيش آمد و يک نفر مصدوم در گروه به همراه داريد قبل از اتلاف وقت به طرف پايين حرکت نماييد.

۲۱- کروکی، نقشه و قطب نما يا G.P.S همراه داشته باشيد.

۲۲- اندازه قدمها و گامها به اندازه عرض شانه ها برداشته شود.

۲۳- با يک قدم دم و با قدم ديگر بازدم را انجام دهيد و تنفس را از راه بينی انجام دهيد و در شيبهای تند با هر قدم يک دم و يک بازدم انجام دهيد.

۲۴- هيچ وقت بدون اجازه سرپرست از تيم جدا نشويد.

۲۵- در سربالایی ها و شيبهای تند به صورت زيگزاک حرکت نماييد تا شيب مسير شکسته شود.

۲۶- در سربالایی و سرازيريها با تمام کف پا راه برويد.

 

۲۷- از حرکت با بغل پاها در سرازیری ها خودداری کنيد.

۲۸- در صعود، هميشه سنگینی خود را به جلو و در فرود سنگینی خود را به عقب متمايل نماييد.

۲۹- قبل از حرکت ابتدای تمرينات ورزشی و حرکات کششی را حتماً انجام دهيد.

۳۰- در ابتدای حرکت هر نيم ساعت 10 دقيقه استراحت و سپس زمان حرکت زيادتر و زمان استراحت کمتر می گردد(به ازای هر يک ساعت حرکت 10 دقيقه استراحت نماييد).

 

۳۱- در هنگام استراحت و حرکت، خوردن آب و تنقلات و شيرينی جات را فراموش نکنيد.

۳۲- بعد از توقف، کوله پشتی و پشت خود را به طرف آفتاب قرار دهيد و بلافاصله لباس گرمکن و بادگير خود را بپوشيد.

۳۳- در هنگام حرکت از پوشيدن لباس اضافی خودداری نماييد و هنگام توقف آنها را بپوشيد.

۳۴- پاها را روی زمين نکشيد بلکه اندکی از زمين بلند کنيد و دستها را آزاد نگهداريد.


۳۵- هر ۱۲۵ قدم حدود ۱۰۰ متر مي باشد و مسافت پيموده شده را می توان به اين صورت محاسبه نماييد.

۳۶- در صخره نوردی هميشه 3 نقطه از بدن بايد درگير سنگ باشد.

۳۷- آهسته و منظم حرکت کنيد.

۳۸- برای شروع کوه پيمايی سعی کنيد تابستان و اوايل پاييز را انتخاب کنيد.

 

۳۹- از ريزش و جا به جا کردن سنگ خودداری نماييد.

۴۰- اگر گُم شديد در فرود آمدن از کوه عجله نکنيد، با مشورت بهترين راه را پيدا کنيد.

۴۱- مسير صعود را با سنگ چين علامت گذاری نماييد تا در زمان برگشت دچار اشتباه و گُم کردن راه نشويد.

۴۲-زمان فرود اغلب ? صعود می باشد، با اين محاسبه زمان و توان خود را تقسيم بندی نماييد.  

منبع: کتاب آموزش کوه پيمايی و کوهنوردی از مقدماتی تا پيشرفته